שינוי שיטת הבחירות: רק רצוי או הכרח המציאות ?

האם שינוי שיטת הבחירות באמת הכרחי בעיתוי הנוכחי?

4ר.png

 

מאז שנות החמישים של המאה הקודמת, ניסו נבחרי ציבור וחברי כנסת לפעול למען שינוי שיטת הבחירות. ריבוי המפלגות הערים קשיים על פעילותה התקינה של כמעט כל כנסת שנבחרה, מצב שהוביל תמיד לפגיעה ברצון הבוחר ולאי מימוש אידאולוגיות ומצעים שלהם התחייבו המפלגות. בלינק המצורף מפורטים הניסיונות שלא צלחו.


בהביטנו לאחור, לעשורים הראשונים של קום המדינה, כשמספר האזרחים עמד על כ-2.5 מליון, ניתן לומר ששיטת הבחירות הקיימת יכלה להתאים במובן מסוים למצב הדמוגרפי שאפיין תקופה זו. בעשורים אלו, ישראל חייתה במציאות של שבטיות וסקטורים מובדלים, והמפלגות נועדו לשמר מצב זה ולשרת, כל אחת, את הסקטור אליו היא שייכת. מצב זה נמשך לדאבוננו גם כיום - אנו רואים שנאמנותם של חברי כנסת הנבחרים מטעם מפלגה מסוימת, נתונה בראש ובראשונה למפלגה ממנה הגיעו ורק לאחר מכן הוא/היא מתפנים לדאוג לצרכי הציבור שבחר במפלגתם.

 

חובה עלינו לבטל כליל את המבנה הפוליטי המנציח את רעיון השבטיות הסקטוריאלית בפוליטיקה הישראלית כדי ליצור אחדות ולאפשר ייצוג נאות לכל חתכי האוכלוסייה.


בשיטת הבחירות החדשה שאותה מציעה מפלגת 'סדר חדש', הנציג הנבחר להיות חבר כנסת, נבחר ישירות ע"י האזרחים, ואינו נבחר מטעם רשימה מפלגתית.  בכך,  חבר הכנסת הופך להיות מחוייב (תמיד!) לציבור שבחר בו. עליו לדאוג ולפעול, ללא שיקולים זרים, למען האינטרסים של אותו אזור שבו נבחר ושממנו קיבל את המנדט לשרת את בוחריו.


בנוסף, לפי השיטה החדשה, גם ראש הממשלה יבחר ע"י רוב האזרחים ולפיכך  יקבל מבוחריו את המנדט לנהל ולהוציא לפועל את התכנית והאידיאולוגיה שהציג לפניהם ושלשמה הוא נבחר. מכיוון שראש הממשלה נבחר ברוב קולות,  יהא על כלל הציבור לקבל את דעת הרוב ויפסק התהליך של ה'סחר-מכר' הפוליטי שמעצים כיום את הקרע והפילוג במדינה.

 

שינוי חשוב לא פחות הוא כינון העיקרון של הפרדת רשויות מלאה שהוא חלק מרכזי בשיטת הבחירות המוצעת על ידינו. לדוגמא: במצב כיום, גם שר המשפטים השייך לרשות המבצעת וגם חברי כנסת השייכים לרשות המחוקקת, אחראים ובוחשים בנושאי תיק המשפטים שבמהותו שייך לרשות השופטת, וכך נוצר מצב של חוסר פיקוח אמיתי וניטרולן של מערכות החוק והמשפט בישראל.


שינוי שיטת הבחירות, שמציעה מפלגת סדר חדש, הוא הכרח המציאות למען התפתחותה התקינה של מדינת ישראל והמשך קיומנו כדמוקרטיה עצמאית.

לינק לאתר הכנסת המתאר ניסיונות שינוי השיטה לאורך השנים