4ר.png

שאלות ותשובות:

 

כיצד תפעל שיטת הבחירות האזוריות המוצעת על ידי מפלגת "סדר חדש"?

שאלה 1: כיצד תתבצענה הבחירות האזוריות לכנסת לפי השיטה החדשה?

תשובה: מדינת ישראל תחולק גאוגרפית ל-12 אזורי בחירה, בצורה פרופורציונלית למספר בעלי זכות הבחירה במדינה. האזרחים, בעלי זכות הבחירה בכל אזור, יבחרו את 10 המועמדים המובילים באזורם, על פי כישוריהם ויכולותיהם לדאוג ולפעול למען האינטרסים של תושבי האזור שבו הם מועמדים. סה"כ מספר חברי הכנסת יהיה 120 כפי שהוא כיום.


שאלה 2: האם המועמדים להיות חברי כנסת חייבים להשתייך למפלגה כלשהי?

תשובה: חבר כנסת אינו חייב להשתייך למפלגה כלשהי. לפי השיטה החדשה, הכנסת לא תורכב ממפלגות אלא מחברי כנסת שנבחרו בבחירות אישיות. מסגרות המפלגות, כמו שאנו מכירים אותן, יכולות (אך אין זה מחויב המציאות) לשמש לנבחר כבית אידאולוגי ו/או אירגוני. חבר הכנסת אינו נבחר עפ"י האידיאולוגיה של מפלגתו אלא בעיקר על פי הצלחתו לשכנע את ציבור הבוחרים באזורו בהקשר ליכולותיו המעשיות ולהתחייבויותיו לשרת את האינטרסים של בוחריו באזור שבו הוא מועמד.

שאלה 3מה בדבר הרכבת הממשלה, הקואליציה, איך זה יתבצע?

תשובה: בשיטה החדשה תשתנה המציאות הפוליטית ומושגים כגון קואליציה המורכבת מסיעות ומפלגות ותהליך הרכבת הממשלה שהוא למעשה סחר-מכר בזוי בחליבת התקציבים ומשאבי המדינה שלנו, יעברו מן העולם.

ראש הממשלה, שנבחר ברוב קולות העם, ירכיב את ממשלתו ללא צורך בקואליציה ואילו תפקיד חברי הכנסת יהיה לייצג נאמנה את הבוחרים מהאזור שבו נבחרו ולפקח ללא מורא ומשוא פנים על פעילות הממשלה.

שאלות נוספות:

  1. מה היתרונות בשיטת הבחירות האזוריות?

  2. מהן התחייבויותיו של חבר הכנסת?

  3. מהי תקופת הקדנציה של הנבחרים?

  4. האם חבר כנסת יכול לכהן גם כשר?

  5. כיצד בפועל תיערכנה הבחירות?