מצע מפלגת סדר חדש

לוגו מאושר קנוי הרחבת גבולות.png

המו"מ עם הרשות הפלסטינית:

​אנו סבורים שבשיטת הבחירות הקיימת, אין לראש הממשלה הנוכחי מנדט אמיתי מהבוחרים לנהל משא ומתן עם הפלסטינים ולהגיע להסדר. החששות של ראש הממשלה לאבד את תמיכת חלק משותפיו, והסחטנות המתלהמת במפלגות המרכיבות את הקואליציה, גורמים לשיתוק בהתנהלות המדינית-בטחונית של ממשלת בישראל בנושא זה. 

 

לאחר שינוי שיטת הבחירות, ראש הממשלה, שיבחר ע"י רוב של למעלה מחמישים אחוזים מאזרחי ישראל, יוכל לקבל מהעם מנדט לנהל משא ומתן עם הפלסטינים, להגיע להסדר ולהביא הסדר זה לאישור הכנסת. כאשר חברי הכנסת, שיבחרו באופן אישי, אחד לאחד ע"י ציבור הבוחרים, יאשרו הסכם זה, ההסכם יקבל את הלגיטימציה של רוב רובם של אזרחי ישראל.

 

מפלגת 'סדר חדש' תפעל בנחישות לשינוי שיטת הבחירות כדי שלראש הממשלה הבא, שיבחר בהתאם לשיטת הבחירות החדשה שאנו מציעים, יהיה מנדט מלא מהעם וכוח פוליטי מהכנסת כדי לנהל משא ומתן עם הרשות הפלסטינית ולהגיע להסדר בר-קיימא שיזכה לתמיכת רוב הציבור בישראל.

 

החינוך, הבריאות והרווחה:

​'סדר חדש' תפעל לקידום החינוך באופן שוויוני בכל חלקי הארץ, תוך בחינה מחדש של שיטת החינוך הנוכחית, וזאת על מנת לצמצם באופן דרסטי את הפערים הקיימים בין תלמידים שנולדו למשפחות מבוססות לבין אלה ששייכים למגזרים ושכבות מוחלשות. אנו שואפים לטפח את ההון האנושי הטמון בכל תלמיד ותלמידה בישראל. כולנו מבינים שהבסיס להצלחה הוא חינוך, המאפשר עתיד טוב יותר. 

בתחום הבריאות, אנו סבורים שחובתה של המדינה להרחיב משמעותית את שרותי הרפואה שהיא מעניקה לאזרחים, לרבות הגדלת סל תרופות מצילות החיים ותוספת תקנים של רופאים ואחיות בבתי החולים. נפעל להקמה מסיבית של מרפאות טיפול משלים אלטרנטיבי לשיפור איכות החיים היום-יומית של אזרחי המדינה ונקדם תכניות טיפול בקשישים בבתיהם ולא בבתי החולים.

בתחום הרווחה, 'סדר חדש' תפעל ביתר שאת להעלאת קצבאות הזיקנה והסיעוד ולדאגה לציבור  הנכים וניצולי השואה. חברה מתוקנת אינה מתעלמת ממגזרי האוכלוסיה החלשים שבתוכה. 

 

התקציבים הדרושים לשיפור החינוך יגיעו משינוי בסדרי העדיפויות של תקציב החינוך הקיים (64 מיליארד שקל לשנה). התקציבים הדרושים לשיפור תחומי הבריאות והרווחה יגיעו משינוי סדרי עדיפויות של תקציב המדינה והקטנת כוח הסחטנות של מפלגות הקואליציה.  

 

איכות הסביבה:

אנו נפעל להקמת אתרים למיחזור אשפה ולהפיכתה למקור אנרגיה (חשמל ירוק) בכל אזור ואזור - האשפה תמוחזר סמוך למקום שבו היא נוצרת ולא תיקבר בשטחי הנגב.

'סדר חדש' תקדם השקעות בתשתית להפקת חשמל לכל בניין ובניין בישראל על ידי שימוש באנרגיה סולארית וניצול משאב אור השמש הזמין במיקומנו הגיאוגרפי ברוב חדשי השנה. בנוסף נעודד מעבר לרכבים הממונעים בגז, וחשמל וביסוס תחבורה ציבורית יעילה ומקיפה שאינה מזהמת.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם היום!!!