מצע מפלגת סדר חדש

לוגו מאושר קנוי הרחבת גבולות.png

 

​הפתרון המוצע ע"י מפלגת 'סדר חדש' מבוסס על הפרדת רשויות מלאה בין הרשות המחוקקת (הכנסת) לבין הרשות המבצעת (הממשלה). 

שיטת הבחירות המוצעת לרשות המחוקקת - הכנסת

הבחירות לכנסת תהיינה בחירות אישיות, אזוריות, חשאיות ורוביות.

 

מדינת ישראל תחולק ל-12 אזורי בחירה. כל אזור ישלח מספר נציגים לכנסת עפ"י החלק היחסי של מספר הבוחרים שבאותו האזור. המועמדים (בני 21 ומעלה שגרים באזור לפחות 4 שנים) שיקבלו את מירב קולות הבוחרים באזור, יהיו אלו אשר יבחרו כנציגי האזור לכנסת. 

 

לדוגמה: באזור הבחירה של ירושלים, מספר המועמדים שנקבע בהתאם למספר הבוחרים באזור הוא עשרה (10). לשם המחשה נאמר שאם בהתמודדות באזור ירושלים השתתפו  30 מועמדים הרי שמתוכם יזכו להיכנס לכנסת עשרת המועמדים בעלי מספר הקולות הגדול ביותר.

יתרונות השיטה:

  • שמירה על קשר ישיר בין הנציג לבוחריו - מצב אשר לא קיים היום כי רשימות הנבחרים לכנסת נבחרות ע"י קבוצה מצומצמת של ראשי המפלגה או חברי המרכז.

  • מחויבות הנציג לבוחריו ורק לאחר מכן למפלגתו (אם הוא חבר במפלגה).

  • פיקוח אמת של נציגי הציבור הנבחרים על נציגי הרשות המבצעת (הממשלה) .

  • סיום עידן ה'משמעת סיעתית' והציות לאינטרסים הפוליטיים של המפלגה. המפלגה תהפוך לבית רעיוני ואידיאולוגי עבור חברי הכנסת מטעמה.

 שיטת הבחירות המוצעת לראשות המבצעת - הממשלה

​הבחירות לראשות הממשלה תהיינה בחירות אישיות, ארציות, חשאיות ורוביות.

 

לראש הממשלה יבחר מי שיקבל למעלה מחמישים אחוז מקולות הבוחרים בבחירות הארציות.

לדוגמה: אם יתמודדו לראשות הממשלה 5 מועמדים ואף לא אחד מהם ישיג את הרוב הנדרש, אזי יתקיים סיבוב בחירות שני בין שני המועמדים שקיבלו את מירב הקולות בסיבוב הראשון. הזוכה יהיה מי שקיבל למעלה מ-50 אחוזים מקולות הבוחרים.

ראש הממשלה ימנה 11 שרים מקצועיים: ביטחון, חוץ, פנים, אוצר, חינוך וספורט, משפטים, רווחה, תחבורה, שיכון, תקשורת, ותיירות אשר לא יהיו מבין חברי הכנסת.

 

מינויי השרים יאושרו ע"י ועדת המועמדים של הכנסת. ראש הממשלה יוכל לפטר שר ולמנות אחר במקומו, ללא פגיעה בשרידות הממשלה. הרשות המחוקקת תוכל להדיח את ראש הממשלה, ברוב של 80 ח"כ ואולם במקרה זה גם הכנסת תתפזר ותתקיימנה בחירות חדשות.

 

במקרה בו ראש הממשלה יתפטר או יכנס לנבצרות, תתקיימנה בחירות חוזרות לראשות הממשלה, ללא צורך בבחירות כלליות לכנסת, כדי למנות ראש ממשלה שישלים את התקופה שנותרה עד למועד הבחירות הקבוע בחוק. משך תקופת הכהונה של ראש הממשלה והכנסת יהיה חמש שנים. ראש הממשלה יוכל לכהן במשך שתי קדנציות רצופות בלבד.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם היום!!!