דבר יו"ר 'סדר חדש'

על פתרון לתחלואות שיטת השלטון הנוכחית אני חושב למעלה משש שנים. לאחר שבחנתי את השיטות השונות במדינות העולם, ובכללן אנגליה, צרפת, ארה"ב וישראל, הגעתי למסקנה שחלוקת הארץ ל-12 אזורי בחירה שמהם יבחרו כלל חברי הכנסת, תביא לכך שהקשר בין הבוחר לנציגו בכנסת יהיה יעיל ורציף ויקדם את רצון הבוחר. ראש הממשלה יהיה זה שיבחר ברוב קולות ארצי ובכך תושג משילות ויקודם סדר עבודה מקצועי, תוך בחירת 11 שרים מקצועיים שאינם חברי כנסת. ראש הממשלה יהיה מחוייב לביצוע המצע שלו לבוחרים ולא יוכל לטעון שיש לו מניעה בשל שותפיו הקואליציונים. בנוסף, תוגבל כהונת ראש הממשלה לשתי קדנציות בלבד. אני מזמין אתכם לקרוא את המצע שלנו ולהבין שאין לנו זמן לבזבז. פעלו לשינוי שיטת הבחירות עכשיו !

thumbnail_אופק אביטל תמונה לעיתון YNET.j
עו"ד אביטל אופק
יו"ר סדר חדש