• White Facebook Icon
מדוע לבחור במפלגה קטנה.png

עזרים להפצה במדיה

המצע שלנו, חשיבות החלפת השיטה

התנדבות , תרומות ,שיתופי פעולה

רקע לסדר החדש

הרקע להקמת סדר חדש לשינוי שיטת הבחירות

לוגו מאושר קנוי הרחבת גבולות.png

במהלך שלוש וחצי השנים האחרונות, עסק עו"ד אביטל אופק באיסוף נתונים ובלימוד שיטות הבחירות הנהוגות במדינות שונות בעולם מתוך ניסיון להבין ולאבחן  את הכשלים שמאפיינים את הפוליטיקה הישראלית. המסקנה הייתה ברורה: התדרדרות המתמשכת בהתנהלות השלטון במדינת ישראל נובעת מפגמים מובנים בשיטת הבחירות הקיימת. והראיה - אנו נמצאים בימים אלה בפתחו של סיבוב שני של מערכת בחירות מתישה ויקרה וזאת בשל חוסר היכולת של "הזוכים" בבחירות הקודמות להקים קואליציה ולממש תהליך שלטוני תקין.

עו"ד אביטל אופק, וקבוצת חבריהם הקרובים, חשו שהגיע הזמן לפעול ולספק מענה לרבים מאזרחי המדינה שמייחלים כיום לשינוי דרמטי שיכניס רוח חדשה למערכת השלטון והחוק בישראל.  

מפלגת 'סדר חדש' הוקמה במטרה לשנות את שיטת הבחירות הנהוגה כיום ולהחליפה בשיטה חדשה. הבעיות העיקריות בשיטה הנוכחית הינן חוסר משילות וסחטנות של שותפים קואליציוניים הגורמים לכשל בסדרי העדיפויות בתקציב המדינה, שכתוצאה ממנו נפגעים כלל אזרחי המדינה. בשיטה החדשה המוצעת, תהיה הפרדת רשויות מלאה בין הכנסת לממשלה. חברי הכנסת יבחרו בבחירות אזוריות וישירות וישמשו כמחוקקים ומפקחים על עבודת הממשלה מטעם מי שבחרו בהם. הממשלה תורכב ע"י ראש ממשלה שיבחר אישית בקולות רוב האזרחים וירכיב ממשלה עם 11 שרים מקצועיים אשר אינם חברי הכנסת. ראש הממשלה יוכל לכהן שתי קדנציות רצופות בלבד.          

"אנו לא נלחמים למען איש/ה ספציפיים, אלא למען אידאולוגיה בה הרעיון והאידאל הם שעומדים, בבסיס הבחירה שלנו"

סדר חדש

הצטרפו אלינו

הרשו לעצמכם להיפרד מהשיטה הישנה, ולבחור בשיטה מנצחת